Óvodánk bemutatása

A Románvárosi Óvoda 1893 óta működik Gyulán, a románvárosi részen. A román nyelvvel való ismerkedés, a román nyelv játékos formában történő "tanítása", a román kultúra ápolása beépült az óvodai nevelés folyamatába.
1974-től napjainkig 4 óvodai csoporttal működik. 1990/91-es tanévtől román nemzetiségi csoport működik óvodánkban, amely további 1 csoporttal bővült és 2007 szeptemberétől kezdve a 2 magyar csoport is kétnyelvű lett. 2010/2011-es nevelési évtől kezdve minden csoportban azonos mértékben van jelen a két nyelv,2 csoportban 1 román nemzetiségi diplomával és 1 nem nemzetiségi diplomával rendelkező óvodapedagógus, 2 csoportban mindkét óvodapedagógus rendelkezik román nemzetiségi diplomával, dolgozik közösen. 2017/2018-as nevelési évtől óvodánkban újra 4 vegyes csoport működik. Nemzetiségi intézményként a város egész területéről történhet a beiratkozás!

Óvodánk nevelési célja:

A gyermekek számára szeretetteljes óvodai légkör biztosítása, egyéni fejlődési ütem figyelembevételével, hogy önálló gondolkodású, autonóm személyiséggé váljanak.
Pedagógiai programunk mindezt a művészeti nevelési eszközök segítségével oldja meg, hiszen azt valljuk, hogy a tevékenységközpontú nevelés, oktatás áll az óvodáskorú gyermekekhez a legközelebb (rajzolás, mintázás, kézimunka, ének-zene, énekes játék, játék, stb.)
Kiemelt nevelési területnek tekintjük, mint nemzetiségi intézmény, a játékos „nyelvtanulást”, a nemzetiségi kultúra ápolását, népi hagyományok átörökítését, az identitástudat kialakítását, erősítését.

ALKOTÓNAPOK, NEMZETISÉGEK NAPJA a szülők bevonásával.
Őszi hónapban: faültetés, az állatok világnapja, gyümölcssaláta készítés, mozgásos gyakorlatok, versenyjátékok közösen a szülőkkel, őszi nap óvodánkban.
December hónapban: közös ajándékkészítés a szülőkkel, gyermekműsor, csorba (leves) közös elfogyasztása.
Tavaszi hónapban:marcisor, a víz világnapja, nyílt nap a leendő szülők számára, zenés torna, forgók készítése, versenyjátékok, mici sütése közösen a szülőkkel.

Fakultatív programok: úszásoktatás, hitoktatás, színház, bábszínház, kirándulások, ovifoci, angol, lovaglás, népi tánc

A Románvárosi Óvoda személyi feltétele:
• 9 fő óvodapedagógus, felsőfokú, főiskolai végzettséggel, ebből 8 fő román nemzetiségi diplomával rendelkezik. 4 fő szakvizsgázott óvodapedagógus ( 1 fő Óvodapedagógusi gyógyestnevelő, 2 fő Közoktatási vezető), 1 fő fejlesztő óvodapedagógus

Dajkák száma: 4 fő - dajkaképzői végzettséggel rendelkező
Óvodatitkár: 1 fő irodavezetői végzettséggel
Pénzügyi előadó: 1 fő
Karbantartó: 1 fő
Pedagógiai aszisztens: 1 fő napi 8 órában alkalmazva
A Románvárosi Óvoda napi nyitvatartási rendje: reggel 6,00 - délután 17,00 – ig

2017/2018-as nevelési év rendje:
- a nevelési év szeptember 1-től – augusztus 31-ig tart
Iskolai szünetek időpontjai:
- őszi szünet: 2017. október 27 – 2017. november 06.-ig tart
- téli szünet: 2017. december 27 – 2018. január 03.-ig tart
- tavaszi szünet: 2018. március 29 –2018. április 3.-ig


Csoportok száma: 4
Maci csoport: 23 fő
Mókus csoport: 31 fő
Katica csoport: 32 fő
Pillangó csoport: 29 fő

Dokumentumaink: SZMSZ
Házirend
Pedagógiai program


A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A Románvárosi Óvoda szeretettel várja az érdeklődő szülőket, kedves gyerekeket!

Grădiniţa din Oraşul Românesc din Jula funcţionează începând din 1893, în cartierul după care şi-a primit numele. Predarea limbii române şi păstrarea culturii româneşti au fost introduse în procesul educativ al grădiniţei.
Din anul 1974, grădiniţa funcţionează cu 4 grupe. Din anul de studiu 1990/91, în grădiniţa noastră funcţionează o grupă de naţionalitate română, la care apoi s-a mai adăugat încă o grupă, iar din luna septembrie a anului 2007, şi cele 2 grupe ungureşti au devenit bilingve, ceea ce înseamnă că toţi copiii învaţă limba română. Avem 4 grupe mixte. Copiii pot fi înscrişi la noi din orice cartier al oraşului!

Obiectivele educative ale grădiniţei
Vrem să asigurăm o atmosferă plină de dragoste pentru copii, luând în considerare timpul de dezvoltare individuală, ca aceşti copii să devină persoane cu gândire independentă, indivizi autonomi.
Acest lucru este rezolvat prin programa pedagogică cu ajutorul mijloacelor educative artistice, deoarece noi declarăm că educaţia şi învăţământul, care au în centrul atenţiei activităţile, stau cel mai aproape de copiii din grădiniţe (desenat, lucru de mână, cânt şi muzică, jocuri cu cântece, jocuri etc.)
Ca instituţie de naţionalitate, considerăm un teren de educaţie marcant însuşirea limbii prin jocuri, păstrarea culturii de naţionalitate, transmiterea tradiţiilor populare, formarea şi întărirea conştiinţei identitare.

ZILE DE CREAŢIE, ZIUA NAŢIONALITĂŢILOR cu participarea părinţilor.
Toamna: sădirea unui pom, ziua animalelor pregătirea salatelor de fructe, exerciţii cu mişcări, întreceri împreună cu părinţii.
Iarna: pregătirea cadourilor împreună cu părinţii, programe şi scenete ale copiilor, consumarea comună a ciorbei.
Primăvara: mărțișor, gimnastică cu muzică,zi deschisă pentru părinții noi, întreceri, prepararea mititeilor împreună cu părinţii.

Programe facultative: cursuri de înot, ore de religie, teatru, teatru de păpuşi, excursii

Condiţiile de personal ale Grădiniţei din Oraşul Românesc:
• 9 educatoare, cu diplomă de grad superior, de şcoală superioară, dintre care 8 persoane au diplomă de naţionalitate română. O persoanâ este educatoare cu specialitatea de gimnastică terapeutică, 2 persoane cu specializare de conducător de instituție de învățământ public, 1 persoane cu specialitate de dezvoltarea cadrelor didactice cu diplome (+ pedagog terapeutic – profesor cu specialitate pedagogică pentru copii împiedicaţi în învăţare) .
Asistentă pedagogică: 1 persoană
Numărul doicilor: 4 persoane cu pregătire de doici
Secretar de grădiniţă: 1 persoană cu pregătire de şef de oficiu
Contabil: 1 persoană
Întreţinător: 1 persoană

Programul de lucru al Grădiniţei din Oraşul Românesc: dimineaţa de la ora 6.00 până după-masă la ora 17.00

Orarul anului educativ 2016/2017:
- anul educativ ține de la 1 septembrie până în 31 august
- vacanţă de toamnă: 27 octombrie 2017– 06 noembrie 2017
- vacanţă de iarnă: 27 decembrie 2017 – 02 ianuarie 2018
- vacanţă de primăvară:29 martie 2018 – 03 aprilie 2018
- vacanţă de vară :

Număr de grupuri: 4
Grupa Ursuleţul: 23 persoane
Grupa Veveriţa: 31 persoane
Grupa Buburuza: 32 persoane
Grupa Fluturaşul: 29 persoane

Înscriere la grădiniţă:


Grădiniţa din Oraşul Românesc aşteaptă cu mult drag părinţii interesaţi şi micii copilaşi!

Nincsenek megjegyzések: