2009. március 4., szerda

Óvodánk bemutatása

A Románvárosi Óvoda 1893 óta működik Gyulán, a románvárosi részen. A román nyelvvel való ismerkedés, a román nyelv játékos formában történő "tanítása", a román kultúra ápolása beépült az óvodai nevelés folyamatába.
1974-től napjainkig 4 óvodai csoporttal működik. 1990/91-es tanévtől román nemzetiségi csoport működik óvodánkban, amely további 1 csoporttal bővült és 2007 szeptemberétől kezdve a 2 magyar csoport is kétnyelvű lett. 2010/2011-es nevelési évtől kezdve minden csoportban azonos mértékben van jelen a két nyelv, 2 csoportban 1 román nemzetiségi diplomával és 1 nem nemzetiségi diplomával rendelkező óvodapedagógus dolgozik közösen, 2 csoportban mindkét óvodapedagógus rendelkezik román nemzetiségi diplomával. Nemzetiségi intézményként a város egész területéről történhet a beiratkozás!

Óvodánk nevelési célja:

A gyermekek számára szeretetteljes óvodai légkör biztosítása, egyéni fejlődési ütem figyelembevételével, hogy önálló gondolkodású, autonóm személyiséggé váljanak.
Pedagógiai programunk mindezt a művészeti nevelési eszközök segítségével oldja meg, hiszen azt valljuk, hogy a tevékenységközpontú nevelés, oktatás áll az óvodáskorú gyermekekhez a legközelebb (rajzolás, mintázás, kézimunka, ének-zene, énekes játék, játék, stb.)
Kiemelt nevelési területnek tekintjük, mint nemzetiségi intézmény, a játékos „nyelvtanulást”, a nemzetiségi kultúra ápolását, népi hagyományok átörökítését, az identitástudat kialakítását, erősítését.

ALKOTÓNAPOK, NEMZETISÉGEK NAPJA a szülők bevonásával.
Őszi hónapban: faültetés, az állatok világnapja, gyümölcssaláta készítés, mozgásos gyakorlatok, versenyjátékok közösen a szülőkkel.
December hónapban: közös ajándékkészítés a szülőkkel, gyermekműsor, csorba (leves) közös elfogyasztása.
Tavaszi hónapban:marcisor, a víz világnapja, nyílt nap a leendő szülők számára, zenés torna, forgók készítése, versenyjátékok, mici sütése közösen a szülőkkel.

Fakultatív programok: úszásoktatás, hitoktatás, színház, bábszínház, kirándulások

A Románvárosi Óvoda személyi feltétele:
• 9 fő óvodapedagógus, felsőfokú, főiskolai végzettséggel, ebből 6 fő román nemzetiségi diplomával rendelkezik. 5 fő szakvizsgázott óvodapedagógus ( 1 fő Óvodapedagógusi gyógytestnevelő, 2 fő Közoktatási vezető), 1 fő kétdiplomás pedagógus (+ gyógypedagógus- tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár), 2 fő fejlesztő óvodapedagógus

Dajkák száma: 4 fő -  dajkaképzői végzettséggel rendelkező
Óvodatitkár: 1 fő irodavezetői végzettséggel
Pénzügyi előadó: 1 fő
Karbantartó: 1 fő
Pedagógiai aszisztens: 1 fő napi 8 órában alkalmazva
A Románvárosi Óvoda napi nyitvatartási rendje: reggel 6,00 - délután 17,00 – ig

2014/2015-ös nevelési év rendje:
- a nevelési év szeptember 1-től – augusztus 31.-ig tart
- őszi szünet: 2014. október 27 – 2014. október 31-ig
- téli szünet: 2014. december 22 – 2015. január 02.-ig tart
- tavaszi szünet: 2015. április 02 –2015. április 07.-ig


Csoportok száma: 4
Maci csoport: 20 fő
Mókus csoport: 22 fő
Katica csoport: 17+1 fő
Pillangó csoport: 23 fő

Dokumentumaink: SZMSZ
                            Házirend
                            Pedagógiai program


A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A Románvárosi Óvoda szeretettel várja az érdeklődő szülőket, kedves gyerekeket!

Nincsenek megjegyzések: