2016. március 3., csütörtök

Óvodai beiratkozás a 2016/2017-es nevelési évre

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat fenntartásában lévő Románvárosi Óvodában a beíratkozás ideje és rendje a következő:

- Az óvodai jogviszony létesítése:
A szülő a harmadik életévét 2016. augusztus 31. napjáig betöltő gyermekét KÖTELES beiratni jelen hirdetményben meghatározott időpontban az általa szabadon választott óvodába.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti (2,5 éves), illetve aki Magyarországon állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőik. Intézményünknek nincs körzethatára, tehát a város teljes közigazgatási területéről felvehet gyermeket.

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA : 2016. ÁPRILIS 20 (SZERDA) 08,00 - 17,00 óráig
                                                          2016. ÁPRILIS 21. (CSÜTÖRTÖK)   08,00 - 17,00 óráig

A BEIRATKOZÁS HELYSZÍNE:  ROMÁNVÁROSI ÓVODA - GYULA, GALAMB u. 16 sz.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a szülő személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

Ezúton szeretnénk közölni, hogy óvodánkban 2016. április 18-22. között NYÍLT HETET rendezünk, melyre szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket.

Nincsenek megjegyzések: